Boendeguiden A-Ö

Adressändring

När du flyttar måste du själv anmäla detta till Svensk Adressändring 020-97 98 99. Du kan även göra detta på deras hemsida www.adressandring.se. Där kan du också beställa tillfällig eftersändning eller lagring av post om du är bortrest.

Andrahandskontrakt

Du får bara hyra ut din lägenhet i andra hand om du fått Sandvikenhus skriftliga tillåtelse och under en begränsad tid. Mer information finns på vår hemsida www.sandvikenhus.se under Uthyrningspolicy.

Autogiro

Det finns ett enkelt sätt att betala sin hyra, utan att det blir dyrare för dig. Lösningen heter autogiro. Hyran dras på rätt dag, oavsett om du är bortrest eller sjuk. Du ger oss en fullmakt att dra rätt hyresbelopp från ditt konto på förfallodagen varje månad. Det enda du måste se till, är att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto när beloppet dras. Ring 026-24 22 12 för att få en blankett.

Avfallshantering

För att minska belastningen på miljön ska hushållssopor, tidningar och förpackningar sorteras var för sig, antingen i de miljöhus som finns i de flesta av våra bostadsområden eller i miljögårdar i anslutning till bostadsområdena. Sopsorteringssystemet omfattar även sortering av komposterbart avfall, exempelvis matrester, hushållspapper och annat organiskt material som går att bryta ner till jord. Kompostpåsar finns att hämta i miljöhusen, eller i tvättstugan om området inte har miljöhus. Grovsopor, till exempel möbler och cyklar, får du själv transportera till en återvinningsstation. Information om återvinningsstationer, öppettider och kompostering finns bland annat på hemsidan www.gastrikeatervinnare.se.

Badrum

Badrum är våtutrymmen, men tål inte hur mycket vatten och fukt som helst. Se till att vädra efter dusch eller bad, öppna gärna fönstret en stund om det finns ett sådant. Lämna dörren till badrummet på glänt nattetid och torka alltid upp synligt vatten. Undvik att göra hål i badrumsväggen där vatten kan tränga in och orsaka skador.

Balkong

Du får vädra men inte skaka mattor och sängkläder från din balkong. Använd piskställningarna som finns inom området. Tänk på att det inte är tillåtet att grilla på balkongen, eftersom röken kan vara störande för dina grannar. Balkonglådor ska monteras på räckets insida.

Barnvagnar

Barnvagnar får inte ställas i trapphuset. Tänk på att trapphusen är utrymningsvägar vid en eventuell brand. I många av våra fastigheter finns utrymmen där man kan ställa barnvagnen. Nyckel kvitteras ut i receptionen på Sätragatan 66.

Besiktning

När du flyttar in får du en kopia på protokollet från besiktningen efter föregående hyresgäst. Kontrollera att protokollet stämmer och anmäl eventuella felaktigheter till oss. Annars riskerar du att bli ersättningsskyldig för skador som föregående hyresgäst har förorsakat.

Biltvätt

Du får inte tvätta bilen på asfalten eller gräsmattan, eftersom skadliga ämnen då rinner ut i våra vattendrag. Tvätta bilen i en automatisk tvättanläggning eller i en gör-det-själv-hall med rening av tvättvattnet.

Bostadskö

För att stå i vår bostadskö måste du göra en intresseanmälan på www.sandvikenhus se. Din intresseanmä- lan måste du sedan uppdatera en gång per år för att behålla din köplats.

Brandvarnare

Till bostaden hör brandvarnare. Finns det ingen brandvarnare i din bostad kontaktar du felanmälan så kommer någon från husvärdsteamet och sätter upp en sådan åt dig. Om det börjar brinna i din bostad, kan brandvarnaren vara skillnaden mellan liv och död. Om batteriet i din brandvarnare behöver bytas kan du hämta ut ett nytt batteri på ditt områdeskontor eller i receptionen på Sätragatan 66. Du ansvarar själv för att batteriet blir utbytt.

Bredband

Alla våra lägenheter är anslutna till vårt öppna bredbandsnät. Du väljer själv vilka tjänster du vill köpa och kan påverka både hastighet och pris på din uppkoppling. Mer information finns på vår hemsida.

Byta lägenhet

Om du vill byta lägenhet, går du in på vår hemsida www.sandvikenhus.se. Där kan du söka och anmäla intresse för våra lägenheter. Tänk på att du måste bo minst ett år i samma lägenhet, innan du kan erbjudas en annan.

Cyklar

Cyklar får inte ställas i trapphuset. Tänk på att trapphuset är utrymningsväg vid en eventuell brand. Det är därför förbjudet enligt brandstadgan att förvara cyklar eller annat i trapphuset. I många av våra hus finns cykelrum. Nyckel kvitteras ut i receptionen på Sätragatan 66.

Dörrar

Om du plockar bort innerdörrar i din lägenhet måste du sätta tillbaka dem om du flyttar. Se till att förvara dörrarna så att de inte skadas.

E-faktura

Du kan få din hyresavi som e-faktura. Du som har tillgång till dator och internetbank har möjlighet att betala din hyra elektroniskt – snabbt, enkelt och miljövänligt. Logga in på din internetbank och aktivera Sandvikenhus e-faktura.

El

Alla hyresgäster har eget abonnemang för hushållsel. Detta innebär att du själv väljer vilken elleverantör du vill ha, och att du själv måste anmäla till elleverantören om du flyttar.

Felanmälan

Du kan göra felanmälan dygnet runt via Mina sidor på www.sandvikenhus.se. Du kan också göra felanmälan via telefon, 026-24 23 30, dagtid. Om felet är akut och inträffar efter ordinarie arbetstid, ring journumret 026-10 68 00. Felanmälan betraktas som akut när det finns risk att människor eller material kan komma till skada, eller när felet innebär avsevärd försämring i boendet (till exempel stopp i avlopp eller att varmvatten saknas). Ring inte jouren när det gäller fel som kan vänta till nästa arbetsdag.

Fester

Det är roligt att ha fest ibland, men tänk på att dina grannar nog inte uppskattar om festen blir högljudd FEST eller pågår sent på natten. Du kan gärna förbereda dem genom att lägga en lapp i brevlådorna som talar om att du ska ha fest. Både musik och röster kan höras genom huset och störa fler än du tror. Om du själv blir störd, bör du i första hand prata med den som stör. Om det inte hjälper kan du kontakta vår bostadskonsulent, tfn 026-24 22 15.

Flyttning

Om du ska flytta från din lägenhet finns det vissa saker du bör tänka på när det gäller exempelvis besiktning, nycklar och städning. Mer information om detta får du vid en eventuell avflyttning.

Fåglar

Du får inte mata fåglar från balkongen. Brödrester och frön drar till sig skadedjur.

Försäkringar

Du bör teckna en hemförsäkring som täcker eventuella skador på dina tillhörigheter vid till exempel en brand eller ett inbrott. Den gäller även saker som du har i förråd eller andra utrymmen. Vänd dig direkt till ett försäkringsbolag.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd. Förrådet ligger i källaren, på vinden eller ute på gården, beroende på var du bor. Hänglås till förrådet får du själv ordna.

Garage

Kontakta oss om du vill teckna kontrakt eller ställa dig i kö för en garageplats. Uppsägningstiden för en garageplats är tre månader.

Golv

Golven kan skyddas från repor genom att du fäster så kallade glidknoppar under benen på stolar och bord. Behöver du flytta tunga möbler kan du lägga en filt eller matta under möbeln och skjuta den framför dig.

Golvbrunn

Golvbrunn och sil i badrum bör rengöras regelbundet av hyresgästen för att undvika stopp.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. I vissa av våra bostadsområden finns särskilda grillplatser.

Grovsopor

Se Avfallshantering.

Grovtvätt

Grovtvättstuga finns i vissa områden.

Hemförsäkring

Se Försäkringar.

Hemsida

Vår hemsida hittar du på http://www.sandvikenhus.se

Husdjur

Ditt husdjur kan i vissa fall uppfattas som störande av dina grannar. Se till att din hund inte skäller eller springer lös, att ditt djur inte förorenar barnens sandlådor eller att din fågel inte skriker om den är ensam på dagarna. Om du till exempel vill ha en orm som husdjur, måste du ha tillstånd från kommunens Miljö- och hälsoskyddsavdelning. Du får inte kasta kattsand i toaletten, det orsakar stopp i avloppen! Det gäller även om det står på kattsandspåsen att det går bra att spola ner.

Hyra

Hyran ska alltid betalas i förskott. Betalas senast sista vardagen före början av varje kalendermånad. Enklast betalar du via e-faktura eller autogiro.

Journummer

Vid akuta fel som inträffar efter ordinarie arbetstid, ring journumret 026-10 68 00. Felanmälan betraktas som akut när det finns risk att människor eller material kan komma till skada, eller när felet innebär avsevärd försämring i boendet (till exempel stopp i avlopp eller att varmvatten saknas). Ring inte Larmtjänst när det gäller fel som kan vänta till nästa arbetsdag.

Kabel-TV

Aktuella kanallistor finns på vår hemsida. Om du vill beställa filmkanaler eller anmäla fel så ska du kontakta kabel-TV-leverantören. Aktuella telefonnummer finns på www.sandvikenhus.se.

Kundtidning

Sandvikenhus kundtidning heter Trygga Hem och kommer i din brevlåda två gånger per år. Den finns också digitalt på www.sandvikenhus.se.

Måla

Du får måla om i din lägenhet. Arbetet ska dock vara ”fackmannamässigt” utfört annars kan du bli ersättningsskyldig vid avflyttning. Prata gärna med oss innan du målar.

Namnskylt

Namnet på lägenhetsdörren sätts upp av Sandvikenhus. Kontakta receptionen om du till exempel vill lägga till ett namn.

Nycklar

Nycklarna till din lägenhet ska du vara rädd om. Alla nycklar ska återlämnas vid avflyttning. Om någon nyckel saknas när du ska flytta, måste låscylindern läggas om. Den åtgärden betalas av hyresgästen. Om du behöver fler nycklar måste du ha en rekvisition från oss för att kunna göra flera hos en låssmed. Extranycklar betalas av hyresgästen.

Nyckelbricka/tag

Nyckelbricka finns till vissa fastigheter. De används i stället för nycklar för att till exempel boka tid i tvättstugan eller komma in i garaget. Nyckelbrickor ska hanteras som nycklar, alltså – var rädd om dem. Om du tappar bort en nyckelbricka måste du meddela oss så vi kan spärra den. Alla nyckelbrickor ska återlämnas vid en eventuell avflyttning.

Parabolantenn

Egen parabolantenn får sättas upp på den egna altanen eller balkongen, innanför räcket. Du får inte montera parabolen på fasaden eller på balkongräcket. Den regeln finns för att undvika olyckor.

Parkering

I våra bostadsområden finns parkeringsplatser för dig som bor där och dina besökare. P-platserna är skyltade med vilka villkor som gäller. I princip är all parkering inom bostadsområdet förbjuden. Om du måste lasta i eller ur tunga varor får du parkera bilen utanför huset i högst tio minuter, dock inte på gräsmattan. Lämna inte bilen på tomgång. Besökare som behöver parkera sin bil mer än åtta timmar kan få en särskild parkeringsbiljett eller ett parkeringskort, beroende på hur länge de tänker stanna. Hämtas i receptionen. Tänk på att besöksparkeringarna är till endast för besökare och inte får användas av hyresgäster.

Persienner

Persienner är inte standardutrustning i våra lägenheter. Om din lägenhet saknar persienner eller om du behöver reparera en trasig persienn, får du själv bekosta det.

Pool

Av säkerhetsskäl tillåter vi inte uppställning av fristående badpooler i våra bostadsområden.

Porttelefon

Vissa av våra hus har porttelefon. Kontakta oss om du saknar bruksanvisning.

Reception

Sandvikenhus reception finns på Sätragatan 66.

Rökning

Rökning är inte tillåten i trapphus eller andra gemensamma utrymmen som källare, förråd och tvättstuga. Tänk på att inte kasta fimpar på marken.

Sjutillhållarlås

Om du vill ha ett extralås på dörren får du bekosta det själv. Du bör lämna en av nycklarna till extralåset hos oss så att vi kan hjälpa dig om det till exempel skulle börja brinna eller om det blir översvämning när du inte är hemma.

Skadedjur

Skadeinsekter kan tyvärr förekomma. Vi ber dig att genast kontakta oss om du upptäcker skadedjur i din bostad. Då låter vi ett saneringsföretag bekämpa dem och samtidigt förhindras att insekterna sprider sig.

Sopor

Se Avfallshantering.

Studsmatta

Studsmatta får bara ställas på egen tomt, inte på allmän mark. Du ansvarar själv för säkerheten och för att det inte stör dina grannar.

Störningar

Prata med den som stör i första hand. Om det inte hjälper, kontakta vår bostadskonsulent, tfn 026-24 22 15.

Tapetsera

Du får tapetsera om i din lägenhet. Men arbetet måste vara fackmannamässigt utfört annars kan du bli ersättningsskyldig vid avflyttning. Observera att tapetsering inte är tillåten på Kanalgränd etapp 1 och 2, endast målning.

P-TTillval

Du kan välja att höja standarden på din lägenhet genom tillval, till exempel diskmaskin. Du kan också välja något som kallas ”standardhöjande åtgärd”. Skillnaden mellan ett tillval och en standardhöjande åtgärd är hur de betalas. Lista över vilka tillval som finns hittar du på www.sandvikenhus.se.

Tittöga

Om du vill ha ett så kallat tittöga i din lägenhetsdörr, får du bekosta det själv. Beställ hos en låssmed.

Trapphus

Att trapphusen hålls rena och fräscha är inte bara en trivselfråga. De är också utrymningsvägar vid eventuell brand och måste därför hållas fria från barnvagnar, cyklar med mera. Det är inte heller tillåtet att röka i trapphuset, tänk på allergiker och den allmänna trivseln.

Tvättmaskin/torktumlare

Om du vill ha en egen tvättmaskin/torktumlare i lägenheten måste du själv anlita en behörig elektriker som får kontrollera om det fungerar i din lägenhet, eftersom reglerna kring elsäkerhet säger att tvättmaskinen inte får stå nära duschen. Om den behöriga elektrikern godkänner tvättmaskin, får du därefter kontakta en rörmokare som hjälper dig med att ansluta vatten och montera avloppsslangen. För att få maskinen inkopplad behövs en behörig elektriker.

Tvättstuga

I varje tvättstuga finns ordningsregler uppsatta. Om tvättstugan ligger i ett bostadshus får du inte tvätta efter kl 21.00 på vardagar och kl 19.00 på lördagar. På söndagar är tvättstugan stängd. I en fristående tvättstuga gäller andra regler. Tänk på att en bokad tvättid måste aktiveras inom 30 minuter från den planerade starttiden. Om du bor i ett hus med elektronisk tvättstugebokning kan du boka tvättid via Mina sidor på vår hemsida www.sandvikenhus.se.

Underhåll

Alla hyresgäster får information i slutet av varje år, där du kan se vilket underhåll som planeras. Om du avstår från en del av underhållet kan du få hyresrabatt.

Uppsägning

Om du vill säga upp lägenheten måste det göras skriftligt. Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Vid dödsfall en kalendermånad.

Uteplats

Du ansvarar själv för skötseln av din uteplats. Vill du bygga om eller bygga till uteplatsen, måste du prata med oss först. Kontakta områdeschefen för ditt bostadsområde.

Uthyrning

All vår bostadsuthyrning sker via internet. Systemet bygger på att du själv är aktiv. För att du ska ha chans att få ett erbjudande om den bostad du önskar, måste du boka den via vår hemsida. Har du inte tillgång till dator är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Information om hur vår webbuthyrning fungerar finns på vår hemsida.

Ventilation

Rengör gärna ventilerna i lägenheten någon gång per år, men ändra inte läget på dem. De är inställda för att ge en så effektiv luftcirkulation som möjligt. Prata med oss om du är osäker.